banner6

NHÀ SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC SÁNG TẠO HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM  
Top 100 nhãn hiệu nổi tiếng Việt nam 2016-2017 do Hội sở hữu trí tuệ Việt nam bình chọn
 

  
Trung tâm kinh doanh đồ chơi

Trung tâm Kinh doanh đồ chơi giáo dục ETIC bao gồm:

- Phòng Kinh doanh Nội địa: Xây dựng hệ thống cửa hàng, đại lý bán hàng rộng khắp các tỉnh thành phố lớn cùng với việc phát triển khách hàng là các trường Mầm non chât lượng cao trong cả nước.

+ Chuyên doanh đồ chơi giáo dục và nội thất trẻ em

+ Chuyên doanh thiết bị phục vụ trong ngành giáo dục

- Phòng Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu:

 Phụ trách duy trì các thị trường truyền thống: Hàn quốc, Nhật bản, Singapore, Australia và mở rộng thị trường EU và Mỹ.

^ Về đầu trang