banner6

NHÀ SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC SÁNG TẠO HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM  
Top 100 nhãn hiệu nổi tiếng Việt nam 2016-2017 do Hội sở hữu trí tuệ Việt nam bình chọn
 

  
TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN:

ETIC trở thành nhà sản xuất và cung cấp đồ chơi giáo dục sáng tạo cho trẻ em số 1 tại Việt nam và vươn ra thế giới

SỨ MỆNH:

- Luôn sáng tạo để tạo ra sản phẩm tốt nhất cho trẻ em

 
 

^ Về đầu trang