banner6

NHÀ SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC SÁNG TẠO HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM  
Top 100 nhãn hiệu nổi tiếng Việt nam 2016-2017 do Hội sở hữu trí tuệ Việt nam bình chọn
 

  
Phòng pháp chế

Phòng pháp chế là đơn vị trực thuộc công ty cổ phần ETIC, chuyên nghiên cứu và tư vấn về mặt pháp lý cho ban giám đốc trong mọi hoạt động của công ty, đặc biệt là các hoạt động đầu tư, góp vốn của ETIC.

 

^ Về đầu trang